מסמך שירות כללית מושלם עם פרולייף                                            ‏‏18 ביוני 2012


הטמעת אורח חיים בריא באוכלוסיות בריאות ובסיכון

במסגרת כללית מושלם- ילדים ומבוגרים


כללי

רפואה מונעת ידועה לכל והוכחה מדעית כפעילות האפקטיבית ביותר, במדדי בריאות, להפחתת תחלואה.

באחרונה גוברת המודעות בעולם המערבי לקשר שבין אורח חיים נכון, פעילות גופנית, תזונה והפגת מתח נפשי לבין מניעת תחלואה. ספקי שירות איכותיים וזמינים בתחום זה חסרים .

במצב עניינים זה חשוב לשקוד על פיתוח תוכנית התערבות להגברה נוספת של המודעות ועל מנת לאפשר זמינות שירותים המכוונים להטמעת אורח חיים בריא.

ההתערבות המוצעת טובה לזוכה לה ומאפשרת לו לפעול לפני התפתחות סיבוכים בריאותיים וטובה למערכת הבריאות במושגי עלות/תועלת בזכות מניעת סיבוכים הרי גורל ועתירי עלות .

סל הבריאות מטפל בעיקר באוכלוסיית החולים לאחר שעברו אירוע של חולי, מנסה להחזירם לשגרת החיים ולאפשר להם איכות חיים מירבית ומניעת סיבוכים נוספים בהמשך. כמו כן משקיע הסל, בתמיכת כללית מושלם, בחינוך לבריאות באמצעות סדנאות לנושאי גורמי סיכון ולחולים בפרט.

לכללית מושלם יעוד ייחודי, המהווה אחד מיעדיה, והוא פיתוח מערכות ושירותים לזיהוי אוכלוסיות בסיכון (מימון בדיקות סקר תקופתיות) והתערבות במצבים בעלי פוטנציאל לגרום להתפתחות מחלות ובעיות בריאות גם כשעדיין לא הגיעו לביטוי קליני. בתחום זה רואים אנו לעצמנו מחויבות לקידום ולסבסוד פעילות במסגרות המבוססות על מתן שירותים שאינם בסל.

כיום חסרות כאמור מסגרות פרטיות מתאימות להתערבות משולבת מסוג ובתפיסה זו גם עקב קושי להפעילן מבחינה כלכלית. בניית מתווה הכולל סיבסוד המושלם יכולה להביא למוטיבציה של יזמים לפתחן, בפריסה ארצית, באמצעות מכונים קיימים , חדרי כושר ומסגרות פרטיות אחרות הפעילות בתחום.

לסיכום המצב הקיים , אם כך, הוא שמודעות יש ואפילו ביקוש תיאורטי אך אין יזמות ראויה המאפשרת זמינות שירות איכותי, בתפיסה משולבת זו, ובפריסה ארצית סבירה.

הצעתנו היא כי בדומה לפיילוט המתבצע בתחום בבי"ח מאיר בתמיכתנו, לממש חזון זה ולהביא הזדמנות מעשית ללקוחות המושלם להיכנס למסלול אשר יהפוך אורחות חייו לחיים בריאים ואיכותיים.

פיתוח מודל מקצועי ורווחי יעודד יזמים לפתח שירות במתכונת זו.

 

להלן המודל המוצע:

 

תכני השרות וגורמים מקצועיים מעורבים:

 

 1. אבחון ראשוני והתאמת תוכנית התערבות אישית ב 2 רבדים: תזונה ופעילות גופנית .
 2. הפעלה יחידנית ובקבוצות תוך התאמה אישית של אוכלוסיות התערבות בעלות מאפיינים קרובים של גיל, ציפיות וגורמי סיכון או תחלואה.
 3. ליווי ומעקב של רופא(עדיפות תינתן לרופא ספורט) ופיסיולוג לקביעת תוכנית אימון ומעקב אישי אחר התקדמות בתוכנית. לפחות הערכה רפואית חודשית מתועדת אחת של סטאטוס המשתתף על פי אמות מידה רפואיות ובהתייחס למדידות המפורטות בהמשך.
 4. פעילות בחדר כושר בהשגחה רפואית/פיסיולוג/מאמן – כ 2 ביקורים בשבוע.
 5. דיאטה מותאמת אישית + מעקב אחר עמידה ביעדים– ביקור פעמיים בחודש לפחות לבעלי BMI מעל 27 .
 6. ליווי של פסיכולוג / עו"ס – פעם בחודש לפחות לתמיכה ועזרה בהטמעת אורח חיים בריא(קבוצתי ו/או אישי).
 7. מעקב באמצעות בדיקות משקל, BMI, לחץ דם ובדיקות מעבדה(באמצעות מרפאת האם) כחלק ממעקב אחר עמידה ביעדים במהלך התקופה לפי התוכנית האישית.
 8. הרצאות ושיחות , על ידי גורמים מקצועיים, מעשירות בנושא.
 9. הנחיה לעבודה עצמית ומעקב ותמיכה בהמשך(קבוצות "בוגרי סדנא לאחר 4 חודשים במידה ולא ממשיכים בפעילות הסדנאית המלאה").
 10. התאמת בעלי המקצוע והרשאות לילדים. (רופא ילדים ורופא ספורט לילדים, מאמנים המוכשרים לאימון ילדים, דיאטנית ופסיכולוג ילדים , חדר כושר מאושר לילדים וכדו')
 11. כאמור לעיל, עדיפות תינתן לרופא ספורט.

 

קהל היעד

עמיתי כללית מושלם אשר ברשותם הפניית רופא הממליץ להם על פעילות לשיפור אורח החיים בתחום התזונה והפעילות הגופנית ואינם חולים במחלת לב כלילית (אנגינה-תעוקת חזה , ארגומטריה או מיפוי חיוביים , בסמוך לאחר צינטור טיפולי או לאחר ניתוח לב).

אוכלוסיות נבחרות מתאימות במיוחד בהתבסס על מדד אחד לפחות מהרשימה:

 1. 1BMI מעל 27 בבני 17 שנים ומעלה או אחוזון BMI מעל 85 בצעירים מ 17 שנים
 2. 2סוכר> מ 100 בשתי בדיקות.
 3. 3HBA1C>6.9.
 4. 4HDL נמוך כהגדרתו.
 5. 5LDL גדול מ 130.
 6. 6T.G. גדול מ 175.
 7. 7לחץ דם סיסטולי גבוה מ 129 או דיאסטולי גבוה מ84 בשתי מדידות.
 8. 8יושבנות והעדר מסגרת מתאימה לפעילות.
 9. 9שני גורמי סיכון לפחות לתחלואה קרדיווסקולארית (לרבות עישון וסיכון משפחתי)
 10. 10מניעה שניונית לאחר אירועי מח וחולי COPD ומחלות אחרות שאורחות חיים יכולים למנוע החמרת או הישנותם (קבוצות לפי אבחנה).
 11. 11נערות/נשים עם PCO.
 12. 12מגבלה בריאותית בביצוע פעילות גופנית במסגרת חדר כושר רגיל.

 

 

תעוד

יפתח תיק לקוח המתעד את הערכים הרלוונטים ההתחלתיים של מדדי הבריאות המפורטים לעיל. בסיום השרות ( לאחר 4 חודשים) תתועד התקדמותו של הלקוח על פי מדדים אלו ובחינת ביצועים.

המושלם יקבל דיווח , לאחר 4 חודשים, עם ניתוח הנתונים המראה על אפקטיביות השרות במדדים הבאים:

 • BMI לבעלי BMI מעל 27 או מעל אחוזון BMI 85.
 • HBA1C לחולי סוכרת.
 • סוכר בצום לנושאי סוכר מעל 100 בבדיקת קליטה .
 • לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי.
 • HDL
 • LDL ( כאשר מעל 100 בתחילה)
 • TG ( כאשר מעל 175 בתחילה)

הערה: תוצאות מעבדה על פי בדיקות בקופה.

שיווק

באמצעים הקיימים של כללית מושלם .

 

                                                                                                                                ד"ר הקסלמן יגאל

                                                                                                                                   מנהל רפואי